Аутизам-логопедски пристап

676views Една од најизразените карактеристики на аутизмот е застој во развојот на комуникациските вештини. Затоа некои го карактеризираат аутизмот како јазично (говорно) нарушување во основа. Овде во целост пренесуваме осврт на нашиот стручен соработник дипл. логопед Маргарита Белчовска за важноста и влијанието на слухот за нормален развиток на говорните вештини. Продолжи со читање →

АСПЕРГЕРОВ СИНДРОМ: Чудакот во мене !

1.5kviews Аспергеровиот синдром многу често се смета за повисока функционална форма на аутизмот. Како најзначајни карактеристики се потешкотии во социјалната интеракција, репетитивното однесување и честата несмасност како и бавен напредок на моторните способности. Иако постојат многу симптоми карактеристични за Аспергер, главниот е изразен проблем во справувањето со социјалните интеракции. Детето Продолжи со читање →

Јас имам АДХД

1.9kviews Синдромот АДХД (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) е неуро-бихевиорално нарушување кое се карактеризира со комбинација на одвлекување на вниманието, хиперактивност и импулсивност во реакциите. Тоа подразбира потешкотии во односот со родителите, претпоставените, наставници и професори и сл. Се претпоставува дека е предизвикано од хемиска нерамнотежа во мозокот која ги зафаќа Продолжи со читање →