Аутизам-логопедски пристап

Една од најизразените карактеристики на аутизмот е застој во развојот на комуникациските вештини. Затоа некои го карактеризираат аутизмот како јазично (говорно) нарушување во основа. Овде во целост пренесуваме осврт на нашиот стручен соработник дипл. логопед Маргарита Белчовска за важноста и влијанието на слухот за нормален развиток на говорните вештини. КАКО Продолжи со читање →


АСПЕРГЕРОВ СИНДРОМ: Чудакот во мене !

Аспергеровиот синдром многу често се смета за повисока функционална форма на аутизмот. Како најзначајни карактеристики се потешкотии во социјалната интеракција, репетитивното однесување и честата несмасност како и бавен напредок на моторните способности. Иако постојат многу симптоми карактеристични за Аспергер, главниот е изразен проблем во справувањето со социјалните интеракции. Детето може Продолжи со читање →


Јас имам АДХД

Синдромот АДХД (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) е неуро-бихевиорално нарушување кое се карактеризира со комбинација на одвлекување на вниманието, хиперактивност и импулсивност во реакциите. Тоа подразбира потешкотии во односот со родителите, претпоставените, наставници и професори и сл. Се претпоставува дека е предизвикано од хемиска нерамнотежа во мозокот која ги зафаќа регионите Продолжи со читање →


Музикотерапија и аутизам

Видео: 1 2 Rachel Rambach, сертифициран музикотерапевт: кликни овде  Аутизмот и аутистичниот спектар на нарушувања се карактеризираат со нарушувања и абнормалности во социјалната интеракција и комуникација, со ограничени и репетативни (повторувачки) однесувања. Музиката може да има важна улога во животот на лицата со аутизам-било како терапија или пак развивање на посебни Продолжи со читање →


Како се одбележува 2-ри Април, Меѓународниот ден на аутизмот во светот

Секоја година здруженијата и асоцијациите ширум светот, инволвирани во проблематиката со аутизам на карактеристичен начин го одбележуваат 2-ри Април, меѓународниот ден на аутизмот. Целта е иста: подигнување на свесноста и собирање средства во фондовите наменети за третман и борба против аутизмот. Практика станува кампањата LIGHT IT UP BLUE, значи осветлување Продолжи со читање →