Зоотерапија и аутизам

Краток осврт за улогата на зоотерапијата при третман на лицата со аутизам од ветеринарниот доктор Јадранка Аврамовска, соработник на здружението и водич едукатор при Зоолошката градина Скопје. Погледнете ОВДЕ:


Што е Сензорна Интеграција ?

ШТО Е СЕНЗОРНА ИНТЕГРАЦИЈА Тоа е невролошки процес кој на адекватен начин ги организира сензациите кои доаѓаат од сопственото тело и околината, со што се овозможува ефикасно користење на телото во опкружувањето. Конкретно, таа се занимава со тоа како мозокот го обработува влезот на повеќекратните сензорни модалитети и ги претвара Продолжи со читање →


Сензорна Интеграција SI Jean Ayres

Вовед во Сензорна Интеграција SI Jean Ayres (ден 1) За кого е наменет ? Овој еднодневен курс е наменет за работни терапевти, физиотерапевти, логопеди, дефектолози, психолози, педијатри, физијатри, невропсихијатри, студенти, родители, наставници и лица кои се занимаваат со подучување, медицински сестри/медицинари и за секој кој сака да знае повеќе за овој пристап Продолжи со читање →


Епидемиологија на аутизмот

Епидемиолошки пристап на аутизмот -проф. д-р Милка Здравковска Аутизмот и аутистичниот спектар на нарушувања се релативно нова содржина во епидемиологијата на незаразните заболувања. За аутистичните пречки во контактите свои сознанија реферира Канер Л. Во 1943 год. но неофицијално, епидемиолошките студии започнуваат со Лотер В. кон средината на шеесетите години на Продолжи со читање →


Терапија со работна активност (occupational therapy)

Согледување и осврт на Елизабет Шефер, работен терапевт од Соединетите Држави, близок соработник на здружението ВО МОЈОТ СВЕТ. Што е терапија со работна активност? Светската Федерација на работни терапевти (терапевти кои лечат со помош на работни активности) ја дава следната дефиниција за терапија со работна активност: „Терапијата со работни активности Продолжи со читање →


Аутистичен спектар низ историјата

Иако аутизмот се смета за „понова“ констатирана состојба сепак историските записи покажуваат дека повеќе маркантни личности од историјата веројатно имале некакви симптоми од аутистичен спектар. Многу од податоците технички не можат да се проверат како резултат на недостаток на веродостојни податоци но она што општо е познато за многу од Продолжи со читање →


Да се живее со аутистичен спектар-Temple Grandin

Temple Gardin е родена во Бостон, САД во 1948 година и на двегодишна возраст е дијагностицирана со нарушување на мозокот и она што се денес класични симптоми за аутизам-неподносливост на допир, испади на различни расположенија, без контакт со очите и без можност за говор. Во тоа време аутистичните деца биле Продолжи со читање →


Терапија со животни

Како терапијата со животни може да помогне во случај на аутизам Терапијата со животни може да доведе до зголемување на самодовербата и останатите вештини кај децата со аутизам. Човековиот најдобар пријател навистина може да биде вистински и најдобар пријател на вашето дете-осврт на некои студии за интеракцијата помеѓу домашните миленичиња Продолжи со читање →


Когнитивно-бихевиорална терапија за аутистичен спектар на нарушувања

Когнитивно-бихевиорална терапија како третман кај аутистичниот спектар на нарушувања: од искуството и согледувањата на Ивица Павлов, стручно лице, член и соработник на здружението ВО МОЈОТ СВЕТ: Меѓу испробаните и достапни терапии за аутизмот е когнитивно-однесувачката (бихевиорална) терапија (КБТ). Овој тип на терапија се разви и еволуираше последниве години, а произлезе Продолжи со читање →


Терапија за говор кај аутистичен спектар на нарушувања

Што е всушност терапевт за говор (логопед)? Терапијата за говор вклучува третман на говорните и комуникациски нарушувања-што значи таа опфаќа многу широк дијапазон. Сертифициран патолог за говор мора да поседува докторско звање. Може да работи приватно, во клиника, во училиште или институција и може да работи истовремено и како дел Продолжи со читање →