Вовед во семинарот за сензорна интеграција

Поврзани информации: Македонија во сино! Се одбележува 2-ри Април – Меѓународниот ден на свесноста за аутизмот Центар за сензорна терапија Во Мојот Свет – Охрид Меѓународен ден на аутизмот (2-ри Април, 2012) СЕМИНАР СО СТРУЧНИ ЛИЦА ОД БУГАРИЈА