Организација на хуманитарен хепенинг

На ден 09.10.2011 (недела) во Зоолошката градина во Скопје, здружението на граѓани „ВО МОЈОТ СВЕТ“ организираше манифестација посветена за подигнување на јавната свест на национално ниво за Аутизам, АДХД и Аспергеров синдром. Подржувачи на овој настан беа: г-ѓа Маја Иванова, министерот за образование и наука Г. Панче Кралев, дел од дипломатскиот кор во Република Македонија, Зоолошка градина како и родителите на децата со аутистичен спектар на нарушувања и граѓаните на Република Македонија.

Поврзани информации: