Одржана обука за Сензоријална интеграција

Во период од 10 до 12 декември 2011 година во Амфитеатарот 2 на Економскиот факултет во Скопје се одржа обука за сензоријална интеграција за стручни лица и родители чии деца имаат аутистичен спектар на нарушувања. Овие обуки претставуваат дел од проектот Зајакнување преку знаење. Овие обуки ги одржа Окупационалниот терапевт Елизабет Шефер од САД.

Поврзани информации: